Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe istrilene.be (de "Site" of "wij") uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de Site bezoekt of een aankoop doet op de Site.

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw apparaat, uw interactie met de Site, en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. Wij kunnen ook aanvullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning. In dit Privacybeleid verwijzen wij naar alle informatie die een individu op unieke wijze kan identificeren (inclusief de informatie hieronder) als "Persoonlijke informatie". Zie de lijst hieronder voor meer informatie over welke Persoonlijke Informatie wij verzamelen en waarom.

Informatie over het apparaat

 • Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: versie van webbrowser, IP-adres, tijdzone, cookie-informatie, welke sites of producten u bekijkt, zoektermen, en hoe u met de Site omgaat.
 • Doel van het verzamelen: om de Site nauwkeurig voor u te laden, en om analyses over het gebruik van de Site uit te voeren om onze Site te optimaliseren.
 • Bron van verzameling: Automatisch verzameld wanneer u onze Site bezoekt met behulp van cookies, logbestanden, webbakens, tags of pixels [TOEVOEGEN OF VERVOLGEN VAN ANDERE GEBRUIKTE TRACKING TECHNOLOGIEËN].
 • Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze verwerker Shopify [TOEVOEGEN ANDERE LEVERANCIERS MET WIE U DEZE INFORMATIEDELT].

Bestelinformatie

 • Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief kredietkaartnummers [ANDERE BETALINGSTYPEN TOEGESTAAN]), e-mailadres en telefoonnummer.
 • Doel van de verzameling: om producten of diensten aan u te leveren om ons contract uit te voeren, om uw betalingsinformatie te verwerken, de verzending te regelen en u facturen en/of orderbevestigingen te bezorgen, met u te communiceren, onze bestellingen te screenen op potentiële risico's of fraude, en wanneer dit in overeenstemming is met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u informatie of reclame te bezorgen met betrekking tot onze producten of diensten.
 • Bron van verzameling: bij u verzameld.
 • Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze verwerker Shopify [TOEVOEGEN ANDERE VENDORS MET WIE U DEZE INFORMATIEDELT. BIJVOORBEELD VERKOOPKANALEN, BETALINGSGATEWAYS, VERZEND- EN VERWERKINGSAPPS].

Informatie over klantenondersteuning

 • Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: [WIJZIGINGEN IN DE HIERBOVEN VERMELDE INFORMATIE OF AANVULLENDE INFORMATIE INDIEN NODIG].
 • Doel van de verzameling:
 • Bron van verzameling: bij u verzameld.
 • Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden: [TOEVOEGEN ALLE VENDORS DIE GEBRUIKT WORDEN OM KLANTENSUBSTANTIE TE VERLENEN].

[VUL ALLE ANDERE INFORMATIE IN DIE U VERZAMELT: OFFLINE GEGEVENS, GEKOCHTE MARKETINGGEGEVENS/LIJSTEN]

[VOEG VOLGENDE SECTIE IN INDIEN LEEFTIJDSBEPERKING VEREIST IS].

MINOREN

De Site is niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van [INSERT AGE]. Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonlijke Gegevens van kinderen. Als u de ouder of voogd bent en denkt dat uw kind ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres om te vragen deze te verwijderen.

HET DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij delen uw Persoonsgegevens met dienstverleners om ons te helpen onze diensten te verlenen en onze contracten met u uit te voeren, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld:

 • Wij gebruiken Shopify om onze online winkel aan te drijven. U kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw Persoonsgegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie die wij ontvangen, of om onze rechten anderszins te beschermen.
 • [VOEG INFORMATIE IN OVER ANDERE DIENSTVERLENERS].

[VOEG DE VOLGENDE SECTIE TOE INDIEN U REMARKETING OF GERICHTE RECLAME GEBRUIKT].

GEDRAGSGERICHTE RECLAME

Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij uw Persoonsgegevens om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

 • [INVOEGEN INDIEN VAN TOEPASSING] Wij gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • [INVOEGEN INDIEN U EEN MARKETINGAPP VAN DERDEN GEBRUIKT DIE INFORMATIE VERZAMELT OVER DE ACTIVITEIT VAN KOPERS OP UW SITE]. Wij delen informatie over uw gebruik van de Site, uw aankopen en uw interactie met onze advertenties op andere websites met onze reclamepartners. Wij verzamelen en delen sommige van deze gegevens rechtstreeks met onze reclamepartners, en in sommige gevallen via het gebruik van cookies of andere soortgelijke technologieën (waarvoor u toestemming kunt geven, afhankelijk van uw locatie).
 • [VOEG ANDERE GEBRUIKTE RECLAMEDIENSTEN IN].

Voor meer informatie over hoe gerichte reclame werkt, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt zich afmelden voor gerichte reclame door:

[BEVATTEN AFMELDINGSLINKS VAN DE DIENSTEN DIE WORDEN GEBRUIKT. VEEL VOORKOMENDE LINKS ZIJN ONDER ANDERE:

Bovendien kunt u zich voor sommige van deze diensten afmelden door het afmeldingsportaal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op: http://optout.aboutads.info/.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om onze diensten aan u te verlenen, waaronder: het te koop aanbieden van producten, het verwerken van betalingen, het verzenden en afhandelen van uw bestelling, en u op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

[VOEG DE VOLGENDE SECTIE TOE ALS UW WINKEL ZICH IN EUROPA BEVINDT OF ALS U KLANTEN IN EUROPA HEEFT].

WETTELIJKE GRONDSLAG

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") verwerken wij, als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtmatige grondslagen:

[VERMELD ALLES WAT OP UW BEDRIJF VAN TOEPASSING IS].

 • Uw toestemming;
 • De uitvoering van het contract tussen u en de Site;
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Om uw vitale belangen te beschermen;
 • Om een taak van algemeen belang uit te voeren;
 • Voor onze legitieme belangen, die niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden.

RETENTIE

Wanneer u een bestelling plaatst via de Site, bewaren wij uw Persoonsgegevens voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt om deze informatie te wissen. Voor meer informatie over uw recht op wissen, zie het gedeelte 'Uw rechten' hieronder.

AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

Indien u ingezetene bent van de EER, hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering), wanneer die besluitvorming rechtsgevolgen voor u heeft of anderszins ingrijpende gevolgen voor u heeft.

Wij [DOEN/DAN NIET] doen aan volledig geautomatiseerde besluitvorming die een wettelijk of anderszins significant effect heeft met gebruikmaking van klantgegevens.

Onze verwerker Shopify maakt gebruik van beperkte geautomatiseerde besluitvorming om fraude te voorkomen die geen juridische of anderszins significante gevolgen voor u heeft.

Diensten die elementen van geautomatiseerde besluitvorming bevatten, zijn onder meer:

 • Tijdelijke weigeringslijst van IP-adressen die in verband worden gebracht met herhaaldelijk mislukte transacties. Deze denylist blijft een klein aantal uren bestaan.
 • Tijdelijke denylist van creditcards gekoppeld aan geweigerde IP-adressen. Deze denylist blijft een klein aantal dagen bestaan.

[NEEM DE VOLGENDE SECTIE ALLEEN OP ALS U PERSOONLIJKE INFORMATIE VERKOOPT, ZOALS GEDEFINIEERD IN DE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT].

PERSOONLIJKE INFORMATIE VERKOPEN

Onze Site verkoopt Persoonlijke Informatie, zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA").

[INSERT:

 • CATEGORIEËN VAN VERKOCHTE INFORMATIE;
 • INSTRUCTIES OVER HOE AF TE ZIEN VAN VERKOOP;
 • OF UW BEDRIJF INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN (JONGER DAN 16 JAAR) VERKOOPT EN OF U DAARVOOR TOESTEMMING HEBT GEKREGEN;
 • INDIEN U EEN FINANCIËLE PRIKKEL GEEFT OM INFORMATIE NIET TE VERKOPEN, GEEF DAN INFORMATIE OVER WAT DIE PRIKKEL IS].

UW RECHTEN

[VOEG DE VOLGENDE SECTIE TOE ALS UW WINKEL ZICH IN EUROPA BEVINDT OF ALS U KLANTEN IN EUROPA HEEFT].

GDPR

Als u inwoner bent van de EER, hebt u het recht op toegang tot de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren, om deze over te dragen naar een nieuwe dienst en om te vragen dat uw Persoonlijke Informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactinformatie [OF VERVANG ALTERNATIEVE INSTRUCTIES VOOR HET STUREN VAN TOEGANGS-, ERASURE-, CORRECTIE- EN PORTABILITEITSVERZOEKEN].

Uw Persoonsgegevens worden in eerste instantie verwerkt in Ierland en worden vervolgens overgebracht naar landen buiten Europa voor opslag en verdere verwerking, waaronder naar Canada en de Verenigde Staten. Voor meer informatie over hoe gegevensoverdrachten voldoen aan de GDPR, zie Shopify's GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

[VOEG DE VOLGENDE SECTIE TOE ALS UW BEDRIJF ONDERWORPEN IS AAN DE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT].

CCPA

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht op toegang tot de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren (ook bekend als het 'Recht op Kennisname'), om deze over te dragen naar een nieuwe dienst, en om te vragen dat uw Persoonlijke Informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactinformatie [OF VERVANG ALTERNATIEVE INSTRUCTIES VOOR HET STUREN VAN TOEGANGS-, ERASURE-, CORRECTIE- EN PORTABILITEITSVERZOEKEN].

Indien u een gevolmachtigde agent wenst aan te wijzen om deze verzoeken in uw naam in te dienen, gelieve ons te contacteren op het onderstaande adres.

COOKIES

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar uw computer of apparaat wordt gedownload wanneer u onze Site bezoekt. Wij gebruiken een aantal verschillende cookies, waaronder functionele, prestatie-, reclame-, en social media- of inhoudscookies. Cookies maken uw browse-ervaring beter door de website in staat te stellen uw acties en voorkeuren te onthouden (zoals login en regioselectie). Dit betekent dat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of wanneer u van de ene pagina naar de andere surft. Cookies verschaffen ook informatie over hoe mensen de website gebruiken, bijvoorbeeld of het de eerste keer is dat ze de website bezoeken of dat ze een frequente bezoeker zijn.

Wij gebruiken de volgende cookies om uw ervaring op onze Site te optimaliseren en om onze diensten te verlenen.

COOKIES DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE WERKING VAN DE WINKEL

Naam

Functie

_ab

Wordt gebruikt in verband met toegang tot admin.

_secure_session_id

Gebruikt in verband met navigatie door een winkelgevel.

wagen

Wordt gebruikt in verband met het winkelwagentje.

cart_sig

Wordt gebruikt in verband met afrekenen.

cart_ts

Wordt gebruikt in verband met afrekenen.

kassa_token

Wordt gebruikt in verband met afrekenen.

geheim

Wordt gebruikt in verband met afrekenen.

secure_customer_sig

Wordt gebruikt in verband met klantenlogin.

storefront_digest

Wordt gebruikt in verband met klantenlogin.

_shopify_u

Wordt gebruikt om het bijwerken van klantgegevens te vergemakkelijken.

RAPPORTAGE EN ANALYSE

Naam

Functie

_tracking_toestemming

Voorkeuren traceren.

_landing_pagina

Landingspagina's volgen

_orig_referrer

Landingspagina's volgen

_s

Shopify analytics.

_shopify_fs

Shopify analytics.

_shopify_s

Shopify analytics.

_shopify_sa_p

Shopify analytics met betrekking tot marketing & verwijzingen.

_shopify_sa_t

Shopify analytics met betrekking tot marketing & verwijzingen.

_shopify_y

Shopify analytics.

_y

Shopify analytics.

[VOEG ANDERE COOKIES OF TRACKINGTECHNOLOGIEËN IN DIE U GEBRUIKT].

Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt af van de vraag of het een "persistent" of een "session" cookie is. Sessiecookies blijven bestaan totdat u stopt met surfen en permanente cookies blijven bestaan totdat ze verlopen of worden verwijderd. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn persistent en vervallen tussen 30 minuten en twee jaar na de datum waarop ze naar uw apparaat zijn gedownload.

U kunt cookies op verschillende manieren controleren en beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies uw gebruikerservaring negatief kan beïnvloeden en dat delen van onze website mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt kiezen of u cookies al dan niet accepteert via uw browserinstellingen, vaak te vinden in het menu "Extra" of "Voorkeuren" van uw browser. Meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen of het blokkeren, beheren of filteren van cookies kunt u vinden in het helpbestand van uw browser of via sites als www.allaboutcookies.org.

Houd er bovendien rekening mee dat het blokkeren van cookies niet volledig kan voorkomen hoe wij informatie delen met derden, zoals onze reclamepartners. Om uw rechten uit te oefenen of u af te melden voor bepaald gebruik van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in het gedeelte "Adverteren op basis van surfgedrag" hierboven.

NIET TRACKEN

Omdat er in de sector geen overeenstemming is over hoe te reageren op "Do Not Track"-signalen, wijzigen wij onze praktijken voor het verzamelen en gebruiken van gegevens niet wanneer wij een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

WIJZIGINGEN

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

CONTACT

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, indien u vragen hebt of indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op [e-mailadres] of per post via de hieronder vermelde gegevens:

Distrilene nv, Industriepark 36 A, 2220 Heist-op-den-Berg, België

Laatst bijgewerkt: [DATUM]

Indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit, of met onze toezichthoudende autoriteit hier: [VOEG CONTACTINFORMATIE OF WEBSITE TOE VOOR DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT IN UW RECHTSGEBIED. VOORBEELD: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]